Наставници стручних предмета
Подручја рада
Претрага
Наставници стручних предмета

                                              

Стручно веће

Име и презиме наставника

Стручно веће наставника машинства

 

Драгиња Костић

  

Драгана Бијељић

  

Ивана Марјановић

 

Звонислав Поповић

 Блог 

Перса Андрић

  

Жељко Антонијевић

Соња Шопаловић

  

Душан Милић

  

Оливера Шијакињић

  

Данијела Продановић

 

Бранко Лукић

  

Лука Ненадић

   

Чедомир Југовић

   

Бранко Димитријевић

  

Славиша Димитријевић

Блог 

Бранка Кнежевић

  

Милован Вилотијевић

 

Стручно веће наставника електротехнике

 

Татјана Старчевић

  

Јасна Станишић

  

Милија Вермезовић

Ивана Аџић

 

Милорад Мурић

 Блог

Весна Ћубић

Илија Гудурић

  

Мирослава Јордовић Павловић

   

Зоран Стефановић

  

Братислав Стаменковић

  

Ана Јованетић Марковски

 

Иван Савић

  

Жељана Караџић

  

Светлана Петровић

 
Оливера Богдановић Радовић 
 

Стручно веће наставника металургије и графичарства

 

Слађана Човић

 

Марина Јелисијевић

Блог

мр Нада Јовичић

 

Татјана Ђосовић

  

Љиљана Зекић

  

Милена Вукотић

  

Јелена Јокић

  

Марија Жунић

  

Ана Петровић

  
 

Стручно веће наставника практичне наставе

 

Иван Вучићевић

   

Борко Симовић

   

Зоран Петровић

  

Војин Аврамовић

   

Павле Гавриловић

  

Милан Обрадовић

   

Ана Радановић

   

Александра Поповић

  

Никола Ћосић

   

Катарина Васић

   

Ивана Спасојевић 

   

Наташа Станишић