Подручја рада
Претрага
Електрична мерења

Лекције:
Мерење јачине електричне струје амперметром


> отвори
Мерење јачине електричне струје амперметром-ВЕЖБА 1


> отвори
Мерење напона волтметром


> отвори
Мерење напона волтметром- ВЕЖБА 2


> отвори
Провера Омовог закона


> отвори
Провера Омовог закона-ВЕЖБА 3


> отвори
Мерење отпора UI-методом


> отвори
Мерење отпора UI-методом -ВЕЖБА 4


> отвори
Мерење снаге једносмерне струје UI-методом


> отвори
Мерење снаге једносмерне струје UI-методом-ВЕЖБА 5


> отвори
Провера првог Кирхофовог закона


> отвори
Провера првог Кирхофовог закона-ВЕЖБА 6


> отвори
Провера другог Кихофовог закона


> отвори
Провера другог Кихофовог закона-ВЕЖБА 7


> отвори
Оверавање амперметра и волтметра лаб. инструментом


> отвори
Оверавање амперметра и волтметра лаб. инструментом-ВЕЖБА 8


> отвори
Мерње капацитивности помоћу амперметра и волтметра


> отвори
Мерње капацитивности помоћу амперметра и волтметра-ВЕЖБА 9


> отвори
Утврђивање промене отпора са променом температуре


> отвори
Утврђивање промене отпора са променом температуре-ВЕЖБА 10


> отвори
Мерење отпорности отпорности омметром


> отвори
Мерење отпорности омметром-ВЕЖБА 11


> отвори
Мерење снаге монофазне струје ватметром


> отвори
Мерење снаге монофазне струје ватметром-ВЕЖБА 12


> отвори
Mерење индуктивности помоћу амперметра и волтметра


> отвори
Mерење индуктивности помоћу амперметра и волтметра-ВЕЖБА 13


> отвори
Рад са струјним мерним трансформатором


> отвори
Рад са струјним мерним трансформатором-ВЕЖБА 14


> отвори
Мерење отпора Витстоновим мостом


> отвори
Мерење отпора Витстоновим мостом-ВЕЖБА 15


> отвори
Oверавање бројила једносмерне струје


> отвори
Oверавање бројила једносмерне струје-ВЕЖБА


> отвори
Уводна разматрања


> отвори
Физичке величине и систем мерних јединица


> отвори
Методе мерења, Рачун грешака


> отвори
Домашај мерења, константа и осетљивост


> отвори
Обрада резултата мерења и приказивање резултата мерња


> отвори
Прибор за мерења


> отвори
Електрични мерни инструменти
Oсновни мерни инструменти

> отвори