Подручја рада
Претрага
Основи графичке технике I

Лекције:
Подела графичке индустрије


> отвори
Израда штампарске форме


> отвори
Умножавање и графичка дорада


> отвори
Графичка индустрија као процесна и као део глобалног информационог система


> отвори
Развој графичке индустрије


> отвори
Графичка индустрија данас


> отвори
Графичка индустрија


> отвори
Слог


> отвори
Писмо и типографско писмо. Класификација писма


> отвори
Елементи слова


> отвори
Типографски систем мера. Величине писма


> отвори
Слог, писмо, елементи слова и типографски систем мера


> отвори
Врсте слога. Истицања у слогу


> отвори
Рукопис и коректура


> отвори
Врсте слога, коректура


> отвори
Оловни слог. Ручни слог


> отвори
Машински оловни слог


> отвори
Писани слог


> отвори
Оловни, ручни и машински слог


> отвори
Фотослог и фотослагаћи уређаји


> отвори
Фотослагаћи системи


> отвори
Монтажа у фотослогу


> отвори
Фотослог и монтажа


> отвори
Компјутерски слог (Hardver)


> отвори
Компјутерски слог (Softver)


> отвори
Компјутерски слог (hardver и softver)


> отвори
Израда слога


> отвори
Израда копирних предложак и врсте оригинала


> отвори
Репроприпрема. Допуна оригинала


> отвори
Репроприпрема. Израда оригинала и означавање оригинала за снимање


> отвори
Израда копирних предложака и репроприпрема


> отвори
Репрофотографија. Фотографски материјали


> отвори
Репрофотографија. Репродукционе и дигиталне камере.


> отвори
Репрофотографија. Скенер.


> отвори
Репрофотографија. Осветљивач и остали уређаји за репрофотографију


> отвори
Репрофотографија. Електронска обрада слике


> отвори
Репрофотографија


> отвори
Снимање оригинала (линијских и вишетонских)


> отвори
Растерска репродукција


> отвори
Боја (адитивна и суптрактивна синтеза)


> отвори
Снимање оригинала и растерска репродукција


> отвори
Врсте и изглед копирних предложака за основне технике штампе


> отвори
Репроретуш. Уређај, прибор и материјал


> отвори
Репроретуш. Механички и хемијски


> отвори
Репроретуш. Фотомеханички и електронски ретуш


> отвори
Копирни предлошци. Репроретуш и врсте корекција


> отвори
Графичка монтажа. Ручна


> отвори
Графичка монтажа. Електронска


> отвори
Графичка монтажа


> отвори
Штампарска форма за високу штампу


> отвори
Штампарска форма за високу штампу


> отвори
Штампарска форма за високу штампу


> отвори
Штампарска форма за високу штампу


> отвори
Штампарска форма за високуштампу


> отвори
Штампарска форма за равну штампу


> отвори
Штампарска форма за равну штампу


> отвори
Штампарска форма за равну штампу


> отвори
Штампарска форма за равну штампу


> отвори
Штампарска форма за равну штампу


> отвори
Штампарска форма за дубоку штампу


> отвори
Штампарска форма за дубоку штампу


> отвори
Штампарска форма за дубоку штампу


> отвори
Штампарска форма за дубоку штампу


> отвори
Штампарска форма за дубоку штампу


> отвори
Штампарска форма за пропусну штампу


> отвори
Штампарска форма за пропусну штампу


> отвори
Штампарска форма за пропусну штампу


> отвори
Штампарска форма за пропусну штампу


> отвори
Израда штампарске форме


> отвори
Систематизација градива


> отвори