Подручја рада
Претрага
Компјутерска графика 

КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА КРОЗ ПРИМЕРЕ ПРОГРАМСОГ ПАКЕТА Pro/Desktop намењена је ученицима другог разред машинске струке у четворогодишњем школовањуЛекције:
ОСНОВНО УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ МОДЕЛА
Kompjuterska grafika,ProDesktop,Zvonislav Popovic,Masinski tehnicar za kompjutersko konstruisanje

> отвори
ОСНОВНО УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКОГ ЦРТЕЖА
Kompjuterska grafika,ProDesktop,Zvonislav Popovic

> отвори
ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТОЧКА


> отвори
КРЕИРАЊЕ ТОЧКА СА ПРОРЕЗИМА


> отвори
КРЕИРАЊЕ ПОДСКЛОПА ТОЧКА


> отвори
КРЕИРАЊЕ СКЛОПА ВАЉКА


> отвори
КРЕИРАЊЕ ЦРТЕЖА СКЛОПА ВАЉКА


> отвори
ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ СКЛОПА ВАЉКА


> отвори
ПОСТУПАК ИНЖЕЊЕРСКЕ ОБРАДЕ ПОДАТАКА


> отвори
ФОТО-РЕАЛИСТИЧНИ ПРИКАЗ


> отвори
ДОДАТНО УПУТСТВО ЗА РАД -ВЕЗИВАЊЕ СКОЛОПОВА


> отвори
ПРИКАЗИВАЊЕ КРЕТАЊА У СКЛОПОВИМА


> отвори
КРЕИРАЊЕ КРИВИХ


> отвори
КРЕИРАЊЕ МОДЕЛА ПРОВЛАЧЕЊЕМ ИЗВОДНИЦЕ КРОЗ ТАЧКЕ ДЕФИНИСАНЕ 2D СКИЦОМ


> отвори
КРЕИРАЊЕ ОБЛИКА СА ДЕФИНИСАНОМ ПОВРШИНОМ


> отвори
КРЕИРАЊЕ ЗАВОЈНИЦЕ - СПИРАЛЕ


> отвори
КРЕИРАЊЕ ТАБЕЛА


> отвори
ПАТЕРН


> отвори