Подручја рада
Претрага
Програмирање - II разред- електротехничар рачунараАутор : Милорад МурићЛекције:
1.Појам хардвера и софтвера
ПОЈАМ ХАРДВЕРА И СОФТВЕРА. ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИЦИ. РАЗВОЈНО ОКРУЖЕЊЕ. КОМПАЈЛЕР И ЛИНКЕР.

> отвори
2.Појам синтаксе и семантике програмских језика
ПОЈАМ СИНТАКСЕ И СЕМАНТИКЕ ПРОГРАМСКИХ ЈЕЗИКА. СИНТАКСНИ ДИЈАГРАМИ. БЕКУСОВА НОТАЦИЈА.

> отвори
3. Алгоритми
ДЕФИНИЦИЈА И СВОЈСТВА АЛГОРИТМА. ЗАДАТАК И АЛГОРИТАМ. ГРАФИЧКИ ЗАПИС АЛГОРИТМА.

> отвори
4. Анализа проблема
АНАЛИЗА ПРОБЛЕМА. ЕТАПЕ РЕШАВАЊА ЗАДАТКА.

> отвори
5.Структура алгоритма
ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ АЛГОРИТМА. СТРУКТУРА АЛГОРИТМА.

> отвори
6. Алгоритми - утврђивање
АЛГОРИТМИ.

> отвори
7. Примери сложених алгоритама
ПРИМЕРИ СЛОЖЕНИХ АЛГОРИТАМА.

> отвори
8. Алгоритми - утврђивање
АЛГОРИТМИ.

> отвори
9.Структура језика и типови података
СТРУКТУРА ПРОГРАМСКОГ ЈЕЗИКА PASCAL. СТРУКТУРА ПРОГРАМА.

> отвори
10.Кључне речи
КЉУЧНЕ РЕЧИ, ИДЕНТИФИКАТОРИ, ДЕФИНИЦИЈА КОНСТАНТИ И ПРОМЕНЉИВИХ. ОСНОВНИ ТИПОВИ ПОДАТАКА.

> отвори
11. Структура програма - утврђивање
СТРУКТУРА ПРОГРАМСКОГ ЈЕЗИКА PASCAL. СТРУКТУРА ПРОГРАМА.

> отвори
12. Структура језика и типови података
УНОС И ПРИКАЗ ПОДАТАКА. НАРЕДБЕ И ФУНКЦИЈЕ ЗА УНОС И ПРИКАЗ ПОДАТАКА.

> отвори
13. Унос и приказ података - утврђивање
УНОС И ПРИКАЗ ПОДАТАКА. НАРЕДБЕ И ФУНКЦИЈЕ ЗА УНОС И ПРИКАЗ ПОДАТАКА.

> отвори
14. Изрази и наредбе
ОПЕРАТОРИ ЈЕЗИКА.ИЗРАЗИ. НАРЕДБЕ.ПРВЕНСТВО ОПЕРАТОРА.

> отвори
15. Оператор доделе вредности
ОПЕРАТОР ДОДЕЛЕ ВРЕДНОСТИ. АРИТИМЕТИЧКИ ОПЕРАТОРИ. РЕЛАЦИЈСКИ ОПЕРАТОРИ. ОПЕРАТОРИ ПОРЕЂЕЊА. ЛОГИЧКИ ОПЕРАТОРИ.

> отвори
16. Додатни оператори доделе вредности
ОПЕРАТОРИ НАД БИТОВИМА. ДОДАТНИ ОПЕРАТОРИ ДОДЕЛЕ ВРЕДНОСТИ. ОПЕРАТОРИ ИНКРЕМЕНТИРАЊА И ДЕКРЕМЕНТИРАЊА.

> отвори
17. Оператори - утврђивање
ОПЕРАТОРИ.

> отвори
18. Стандардне функције
СТАНДАРДНЕ ФУНКЦИЈЕ.

> отвори
19. IFи IF-ELSE наредбе
ТОК ИЗВРШАВАЊА ПРОГРАМА. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ НАРЕДБОМ IF И IF - ELSE.

> отвори
20. Наредба вишеструког гранања
НАРЕДБА ВИШЕСТРУКОГ ГРАНАЊА.

> отвори
21. Безусловно гранање
БЕЗУСЛОВНО ГРАНАЊЕ.

> отвори
22. Наредбе гранања - утврђивање
НАРЕДБЕ ГРАНАЊА.

> отвори
23. Савлађивање основних циклуса
САВЛАЂИВАЊЕ ОСНОВНИХ ЦИКЛУСА.

> отвори
24. FOR наредба
НАРЕДБЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ЦИКЛУСА СА КОНАЧНИМ БРОЈЕМ ПОНАВЉАЊА ( FOR )

> отвори
25. WHILE наредба
ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИКЛУСА СА НЕОДРЕЂЕНИМ БРОЈЕМ ПОНАВЉАЊА ( WHILE И DO - WHILE / REPEAT )

> отвори
26. Наредбе циклуса - утврђивање
НАРЕДБЕ ЦИКЛУСА.

> отвори
27. Наредбе за искакање из циклуса
НАРЕДБЕ ЗА ИСКАКАЊЕ ИЗ ЦИКЛУСА.

> отвори
28. Наредбе за прескакање преосталих наредби до краја циклуса
НАРЕДБЕ ЗА ПРЕСКАКАЊЕ ПРЕОСТАЛИХ НАРЕДБИ ДО КРАЈА ЦИКЛУСА.

> отвори
29. Наредбе циклуса - утврђивање
НАРЕДБЕ ЦИКЛУСА.

> отвори
30. Наредбе циклуса - утврђивање
НАРЕДБЕ ЦИКЛУСА.

> отвори
31. Дефинисање низа
УПОЗНАВАЊЕ СА НИЗОМ. ДЕФИНИСАЊЕ НИЗА.

> отвори
32. Иницијализација низа
ИНИЦИЈАЛИЗАЦИЈА НИЗА. ПРИСТУПАЊЕ ЕЛЕМЕНТИМА НИЗА.

> отвори
33. Претраживање низа
ПРЕТРАЖИВАЊЕ НИЗА. СОРТИРАЊЕ НИЗА. ТРАЖЕЊЕ МИНИМАЛНОГ И МАКСИМАЛНОГ ЕЛЕМЕНТА НИЗА.

> отвори
34. Низови - утврђивање
НИЗОВИ.

> отвори
35. Низови - утврђивање
НИЗОВИ.

> отвори
36. Систематизација градива
ЈЕДНОДИМЕНЗИОНАЛНИ ВЕКТОР ИЛИ НИЗ.

> отвори
37. Систематизација градива
ЈЕДНОДИМЕНЗИОНАЛНИ ВЕКТОР ИЛИ НИЗ.

> отвори