Подручја рада
Претрага
УГЛЕДНИ ЧАСОВИУгледни часови наставника Техничке школе

Лекције:
МУЗИКА
Припрема за час из предмета МУЗИКА - Марија Поповић. Час је одржан 5.марта 2013-године

> отвори
Отпорност материјала
Припрема за час и наставни материјал. Угледни час одржан 21.маја 2014.године

> отвори
Српски језик
Припрема за час и наставни материјал. Угледни час одржан 3.априла 2014.године

> отвори