Подручја рада
Претрага
Електричне машине - III разред - ел.механичар за машине и опремуОвако је некада радио припреме колега Јовиша Васић.

Припреме обухватају комплетно градиво за предмет Електричне машине. Лекције:
1. Трансформатори
Сврха рансформатора. Конструкција. Трансформаторски суд и прибор.Основне одлике . Трофазни трансформатор.Посебне врсте трансформатора.Испитивање трансформатора.

> отвори
2. Електрично и магнетно коло обртних електричних машина
Врсте индуктора. Врсте намотаја. Теслин вишефазни индуктор.

> отвори
3. Асинхрони мотори
Сврха асинхроне машине. Склоп и врсте асинхроних мотора.Основне одлике. Пуштање у рад и промена брзине обртања.

> отвори
4. Једнофазни асинхрони мотори
Конструкција и начин рада. Пуштање у рад. Примена. Специјалне конструкције. Прерада и испитивање асинхроног мотора.

> отвори
5. Машине једносмерне струје
Сврха машина једносмерне струје. Делови. Намотаји. Принцип рада. Посебне врсте. Испитивање.

> отвори
6. Синхроне машине
Сврха синхроних машина. Конструкција. Основне одлике. Пуштање у рад. Мале синхроне машине. Кварови и отклањање.

> отвори