Подручја рада
Претрага
Основи графичке технике II

Лекције:
Умножавање, циљ и задатак


> отвори
Класификација поступака штампе


> отвори
Висока штампа. Принцип високе штампе


> отвори
Типоштампа и машине у типоштампи


> отвори
Специјални поступци у високој штампи и летерсет штампа


> отвори
Флексографска штампа


> отвори
Штампа


> отвори
Равна штампа и принцип равне штампе


> отвори
Офсет штампа


> отвори
Машине и уређаји у офсет штампи. Једнобојне и вишебојне табачне машине


> отвори
Машине и уређаји у офсет штампи. Ротационе машине и машине малог формата


> отвори
Литографија и светлосна штампа


> отвори
Равна штампа


> отвори
Дубока штампа. Бакроштампа и челична штампа


> отвори
Пропусна штампа. Машине и уређаји


> отвори
Дубока и пропусна штампа


> отвори
Штампа


> отвори
Репрографски поступци умножавања


> отвори
Специјални поступци умножавања


> отвори
Поступци умножавања


> отвори
Подела графичке дораде и класификација производа графичке дораде


> отвори
Технике књиговезачке дораде. Резање и савијање


> отвори
Технике књиговезачке дораде. Сакупљање и шивење


> отвори
Технике књиговезачке дораде. Лепљење и специјалне технике


> отвори
Технике књиговезачке дораде


> отвори
Појединачна и серијска израда брошура


> отвори
Појединачна и серијска израда књига


> отвори
Специјални послови књиговезачке дораде


> отвори
Амбалажа, картонажа и прерада папира


> отвори
Израда књига и брошура. Амбалажа, картонажа и прерада папира


> отвори
Графичка дорада


> отвори
Папири, картони и лепенке


> отвори