Ванредно школовање
Подручја рада
Претрага

Ванредно школовање


pdf Vanredni 2015-2016 (.PDF 66KB)

   Образовни профили на које се кандидати могу уписати ради преквалификације, доквалификације и специјалистичког образовања

Питања за завршни и матурски испит

Машинство и обрада метала -трогодишње образовање
Електротехника-трогодишње образовање


Образовна подручја