Упис ученика
Подручја рада
Претрага
Упис ученика

     

Презентација

Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС

Упис ученика у средњу школу


пдфКонкурс за упис ученика у средњу школу школске 2014/2015. године

У први разред средње школе уписују се лица са стеченим основним образовањем и положеним завршним испитом, у складу са посебним законом.

Након завршеног средњег образовања у средњу школу може да се упише лице ради преквалификације, доквалификације, специјалистичког и мајсторског образовања, у складу са посебним законом.

Општи услови

Право уписа у средњу школу у својству редовног ученика имају сви кандидати који су завршили основно образовање и који у време уписа нису старији од 17 година.

Испуњавање општих услова кандидати доказују оригиналним сведочанством о завршеном основном образовању и изводом из матичне књиге рођених.


Посебни услови

Посебни услови за упис у ову школу, односно за образовне профиле који се у њој изучавају, своде се на здравствене услове који проистичу из захтева рада. Испуњавање ових услова ученик доказује  лекарским уверењем.

ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

Кандидати подносе школи следећа документа :

 

1. Пријаву за упис;

2. Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи;

3. Извод из матичне књиге рођених (може бити старији од шест месеци);

4. Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова који су прописани за образовни профил за који конкуришу.

  • Приликом предаје докумената комисији ученици треба да се изјасне који изборни предмет желе да похађају: верску наставу или грађанско васпитање.
  • Ученици огледних образовних профила треба да одаберу и изборни предмет предвиђен програмом огледа.
  • Такође, ученици ће попунити и један упитник о својим интересовањима  који треба да нам помогне у планирању ваннаставних активности за школску 2014/2015. годину.