План уписа
Подручја рада
Претрага
План уписа

ПЛАН УПИСА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

Ре.
број
Назив подручја рада и образовног
профила
(нови образовни профил
обележити са *)
Број планираних ученика
3-годишњи
образовни
профили
4-годишњи
образовни
профили
Свега
IМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА503080
1.Техничар за компјутерско управљање 3030
2.Аутомеханичар+Инсталатер+Механичар грејне и расхладне технике (10+10+10)3030
3Оператер машинске обраде - оглед20 20
IIЕЛЕКТРОТЕХНИКА
8484
1.Електротехничар информационих технологија- оглед
 2424
2.Техничар мехатронике 3030
3.Електротехничар телекомуникација  3030










IIIМЕТАЛУРГИЈА 3030
1.Техничар за рециклажу-оглед 3030
IVГРАФИЧАРСТВО 3030
1.Техничар за обликовање графичких производа 3030
 Укупно Ученика50174224
  Одељења268

Обеазовни профили које уписујемо школске 2015/16. године


Погледајте презентацију образовних профила који се уписују