Подручја рада
Претрага
ЗАВРШНИ ИСПИТИ

Лекције:
електроинсталатер
1)Испитна питања 2)Пример завршног испита

> отвори
електромеханичар за машине и опрему
1. Испитна питања 2Пример завршног испита

> отвори
прецизни механичар
1. Испитна питања за завршни испит 2. Пример рада за завршни испит

> отвори
аутолимар
1). Испитна питања за завршни испит 2). Пример рада за завршни испит

> отвори
Ливац
1.Испитна питања 2.Пример завршни рад

> отвори
ваљаоничар
1) Испитна питања 2) Пример завршног рада

> отвори
МАШИНБРАВАР
ПОДРУЧЈЕ РАДА : МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: МАШИНБРАВАР ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК: Симовић Борко

> отвори
МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ -2012/2013.
ПОДРУЧЈЕ РАДА : МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ

> отвори
БРАВАР
ПОДРУЧЈЕ РАДА : МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: БРАВАР ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК: Павле Гавриловић

> отвори
КЊИГОВЕЗАЦ
ПОДРУЧЈЕ РАДА : ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КЊИГОВЕЗАЦ ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ: Александра Поповић и Никола Ћосић

> отвори
ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ Завршни испит школска година 2011/2012.
Завршни испит школска година 2011/2012. ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ

> отвори
АУТОМЕХАНИЧАР Завршни испит школска година 2012/2013.
Завршни испит школска година 2012/2013. АУТОМЕХАНИЧАР

> отвори
ПРЕЦИЗНИ МЕХАНИЧАР Завршни испит школска година 2010/2011.
Завршни испит школска година 2010/2011.ПРЕЦИЗНИ МЕХАНИЧАР

> отвори
Електромонтер мрежа и постројења.Завршни испит 2011/2012
Електромонтер мрежа и постројења.Завршни испит 2011/2012.

> отвори
Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 2012/2013.
Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје.Завршни испит 2012/2013.

> отвори
Механичар гасо и пнеумоенергетских постројења 2011/2012.
Механичар гасо и пнеумоенергетских постројења Завршни испит 2011/2012.

> отвори
Електромеханичар за машине и опрему.Завршни испит 2012/2013.
Електромеханичар за машине и опрему.Завршни испит 2012/2013.

> отвори
ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ Завршни испит школска година 2013/2014.
ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ Завршни испит школска година 2013/2014. Завршни испит школска година 2013/2014. ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ

> отвори
Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 2013/2014.
Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје.Завршни испит 2013/2014.

> отвори
Електроинсталатер 2013/2014.
Електроинсталатер.Завршни испит 2013/2014.

> отвори
Завршни испит за ванредне ученике 2015-2016.
Завршни испит за ванредне ученике 2015-2016.

> отвори
Завршни испит за редовнене ученике 2015-2016.
Завршни испит за редовнене ученике 2015-2016.

> отвори
Специјална одељења- Завршни испит 2014/2015
Специјална одељење. Завршни испит 2014/2015.

> отвори
Специјална одељење-ПОМОЋНИК КЊИГОВЕСЦА. Завршни испит 2012/2013.
Специјална одељење-ПОМОЋНИК КЊИГОВЕСЦА. Завршни испит 2012/2013

> отвори