Службе
Подручја рада
Претрага
Службе

 

Психолошко – педагошка служба

Канцеларија 103

Радно време 8 – 19 часова

pps@tehnickaue.edu.rs

 

Ружица Страњаковић, 

дипломирани педагог 

e-mail: ruska@tehnickaue.edu.rs

 

Маријана Симовић Алексић,

дипломирани психолог

marijana@tehnickaue.edu.rs

Андријана Долаш,

дипломирани педагог

ana@tehnickaue.edu.rs

руководилац Тима за заштиту ученика од насиља

 

Телефон за пријаву насиља у школи

0628825699 
Библиотека

Кабинет 119

 

 

Весна Зечевић, 

дипломирани машински инжењер

e-mail: v.zecevic@tehnickaue.edu.rs

Звонислав Поповић, дипл.маш.инж

e-mail: zvonko@tehnickaue.edu.rs 

Андријана Долаш, дипломирани педагог

e-mail: ana@tehnickaue.edu.rs

Татјана Старчевић, дипл. инж. електротехн.

e-mail: tanja@tehnickaue.edu.rsСекретаријат

Канцеларија 120

Радно време 7 – 15 часова

sekretar@tehnickaue.edu.rs

 

Јелица Алексић, секретар

дипломирани правник 

e-mail:   jelica@tehnickaue.edu.rs 

 

 

 

Марија Трифуновић,

административна радница 

e-mail: m.trifunovic@tehnickaue.edu.rs

 

 

 

Јела Симовић,

административна радница 

e-mail: j.simovic@tehnickaue.edu.rs  

 

 

 

 

 

Рачуноводство

Канцеларија 123

 

 

Милица Мурић,

шефица рачуноводства 

e-mail: milica@tehnickaue.edu.rs

 

 

Ђулка Арсенијевић,

благајница 

e-mail: djulka@tehnickaue.edu.rs