Распоред часова
Подручја рада
Претрага
Распоред часова

Распоред часова за парне месеце

Распоред часова непарни месеци

Смене

Школа ради у две смене. Непарну смену чине ученици првог и трећег разреда, а парну смену ученици другог и четвртог разреда. Непарних месеци наставу у преподневној смени похађа непарна смена, а парних месеци, парна смена има наставу пре подне.Приликом промена смена распоред се ротира тако да 7. час постаје 1. и обрнуто.

 

Смене се мењају месечно.Промене смена ће се вршити следећих датума

Прво полугодиште

1. септембар

3.oктобар

31.oктобар

5.децембар

9.јануар

1. смена

непарна

парна

непарна

парна

непарна

2. смена

парна

непарна

парна

непарна

парна

 

Друго полугодиште

13. фебруар

27. фебруар

3. април

3. мај

5. јун

1. смена

парна

непарна

парна

непарна

парна

2. смена

непарна

парна

непарна

парна

непарна


Подела  одељења по сменама

НЕПАРНА СМЕНА

ПАРНА СМЕНА

1М1

1Е1

3М1

2М1

2Е1

4М1

1М2

1Е2

3М2

2М2

2Е2

4М2

1М3

1Е3

3М3

3мг

2М3

2Е3

4Е1

 

1мг

3Е1

4Е2

 

 ОР

3Е2

 

2мг 

4Е3

 

 

 

3Е3

 

 

 

 Распоред звоњења у школи

ПРВА СМЕНА

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА

ДРУГА СМЕНА

7,30 – 8,15

1.  

13,45 – 14,30

8,20 – 9,05

2.  

14,35 – 15,20

25 минута

Велики одмор

20 минута

9,30 – 10,15

3.  

15,40 – 16,25

10,20 – 11,05

4.  

16,30 – 17,15

 

Десетоминутни одмор

 

11,15 – 12,00

5.  

17,25 – 18,10

12,05 – 12,50

6.  

18,15 – 19,00

12,55 – 13,40

7.  

19,05 – 19,50