Подручја рада
Претрага

Металургија
Техничар за рециклажу -Оглед

 Општи предмети Стручни предмети
Српски језик и књижевност
Социологија
Филозофија
Историја
Музичка уметност
Ликовна култура
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Географија
Физика
Биологија
Устав и права грађана
Страни језик
Грађанско васпитање/ Верска настава
   
Познавање материјала
Техничко цртање и маш.  елементи
Хемија
Општа и неорганска хемија
Безбедност и здравље на раду
Органска хемија
Врсте и својства отпада
Уређаји и опрема за рециклажу
Одрживи развој
Основи квалитета
Рециклажа материјала
Рециклажа комуналног отпада
Опасан отпад
Организација пословања
Рециклажне технологије
Управљање отпадом
Одлагање отпада

Подручје рада