Подручја рада
Претрага

Машинство и обрада метала
Техничар за компјутерско управљање

Техничар за компјутерско управљање обучава се за пројектовање технолошког поступка (ручно и аутоматски). Такође обучава се за руковање и рад на CNC ммашинама (струг,глодалица,брусилица)односно за израду радних предмета на CNC машинама.
 Општи предмети Стручни предмети
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Руски језик
Социологија
Филозофија
Историја
Музичка уметност
Ликовна култура
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Географија
Физика
Хемија
Грађанско васпитање
Верска настава
Екологија и заштита животне средине
Техничко цртање
Владање
Механика
Електроника
   
Практична настава
Компјутерска графика
Машински елементи
Моделирање машинских елемената и конструкција
Организација рада
Технологија обраде
Хидраулика и пнеуматика
Машински материјали
Електротехника и електроника
Технолошки поступци са контролом
Технологија за компјутерски управљане машине
Програмирање за компјутерски управљане машине
Аутоматизација производње и флексибилни производни флексибилни системи
Пројектовање технолошких система

Подручје рада