Подручја рада
Претрага

Машинство и обрада метала
Прецизни механичар

Прецизни механичар обавља следеће послове • Поправка машина за писање и умножавање • Поправка рачунских машина • Поправка регистар-каса • Поправка фото-копир апарата • Контрола и испитивање поправљених машина
 Општи предмети Стручни предмети
Енглески језик
Историја
Ликовна култура
Физичко васпитање
Рачунарство и информатика
Биологија
Грађанско васпитање
Верска настава
Екологија и заштита животне средине
Техничко цртање
Владање
   
Технологија обраде
Техничка физика
Технологија образовног профила
Општа машинска пракса

Подручје рада