Подручја рада
Претрага

Машинство и обрада метала
Mеханичар грејне и расхладне технике-машинбравар

Механичар грејне и расхладне технике је образовни профил који омогућава стицање знања и вештина за обављање послова монтаже и одржавања инсталација централног грејања,вентилације,климатизације као и поправке расхладних уређаја.
 Општи предмети Стручни предмети
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Руски језик
Физичко васпитање
Математика
Устав и права грађана
Грађанско васпитање
Верска настава
Владање
   
Практична настава
Машински елементи
Организација рада
Технологија образовног профила
Постројења за грејање и климатизацију*

Одељења

Подручје рада