Подручја рада
Претрага
Техничко цртање са нацртном геометријом

Лекције:
УПОЗНАВАЊЕ СА ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ РАДА


> отвори
МАТЕРИЈАЛИ И ПРИБОРИ У ТЕХНИЧКОМ ЦРТАЊУ


> отвори
СТАНДАРДИ И СТАНДАРДИЗАЦИЈА


> отвори
ФОРМАТИ ТЕХНИЧКИХ ЦРТЕЖА


> отвори
САСТАВНИЦЕ И ЗАГЛАВЉА


> отвори
ВРСТЕ ЛИНИЈА


> отвори
ТЕХНИЧКО ПИСМО


> отвори
Врсте линија


> отвори
ОСНОВНЕ ГЕОМЕТРИЈСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ


> отвори
СПАЈАЊЕ КРУЖНИХ ЛУКОВА И ПРАВИХ ЛИНИЈА


> отвори
Конструкција правилних полигона


> отвори
КОНСТРУКЦИЈА КРИВИХ ЛИНИЈА


> отвори
ПОЈАМ И ВРСТЕ ПРОЈИЦИРАЊА


> отвори
Конструкција синусоиде, циклоиде и еволвенте


> отвори
КВАДРАНТИ И ОКТАНТИ


> отвори
ПРОЈЕКЦИЈА ТАЧКЕ НА ТРИ РАВНИ


> отвори
ПРОЈЕКЦИЈА ПРАВЕ И ДУЖИ


> отвори
ПРОЈЕКЦИЈА ПРАВЕ


> отвори
ПРАВА У СПЕЦИЈАЛНОМ ПОЛОЖАЈУ


> отвори
РАВАН У ОПШТЕМИ СПЕЦИЈАЛНОМ ПОЛОЖАЈУ


> отвори
ПРЕСЕК РАВНИ


> отвори
РОТАЦИЈА


> отвори
ПРОЈЕКЦИЈЕ ГЕОМЕТРИЈСКИХ ТЕЛА


> отвори
ПРОЈЕКЦИЈЕ ГЕОМЕТРИЈСКИХ ТЕЛА


> отвори
АКСОНОМЕТРИЈА


> отвори
ИЗОМЕТРИЈА


> отвори
ОРТОГОНАЛНА ПРОЈЕКЦИЈА


> отвори
КОТИРАЊЕ .ЕЛЕМЕНТИ КОТА


> отвори
ВРСТЕ КОТИРАЊА


> отвори
ТОЛЕРАНЦИЈЕ


> отвори
ВРСТЕ НАЛЕГАЊА


> отвори
ПРЕСЕЦИ


> отвори
СНИМАЊЕ И СКИЦИРАЊЕ МОДЕЛ


> отвори
Ознаке квалитета обраде


> отвори
Радионички цртеж


> отвори
Дефинисање линија у техничком цртању


> отвори
Цртање правоугаоника,елипсе и круга


> отвори
Геометријско цртање


> отвори
ЦРТАЊЕ ПРОСТОГ ЕЛЕКТРИЧНОГ КОЛА


> отвори
ЦРТАЊЕ ПРАВИЛНИХ ПОЛИГОНА


> отвори
ЦРТАЊЕ ТРОСТРАНЕ ПРИЗМЕ


> отвори
Цртање сложеног електричног кола


> отвори
ПОСТАВЉАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА НА РАДНУ ПОВРШИНУ ИЗ БИБЛИОТЕКЕ


> отвори
Уређивање заглавња на шеми


> отвори
Цртање радионичког цртежа


> отвори