Подручја рада
Металургија
Претрага

Металургија

Металургија представља науку о металима и поступцима помоћу којих се метали добијају из руда. Обухвата и рафинацију, производњу легура, уобличавање, оплемењивање, као и проучавање структуре, састава и особина метала. По врсти метала који се производе дели се на црну  (добијање гвожђа) и металургију обојених метала  (добијање свих осталих метала).
На подручју ужичког региона, односно златиборског округа, постоји велики број истакнутих предузећа из ове гране индустрије.
      

Подручје рада