Ученици
Подручја рада
Претрага
Ученици

УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ


Шаблон за писано образложење на завршном испиту - подручје рада ЕЛЕКТРОТЕХНИКА


Шаблон за писано образложење на завршном испиту - подручје рада МАШИНСТВО

Шаблон за матурски практичан рад (сви четворогодишњи образовни профили)

 

Распоред часова за непарне месеце

  

Одељењске старешине у школској 2015/2016. години

 

Непарна смена

Парна смена

Рб.

Одељ.

Одељењски старешина

Рб.

Одељ.

Одељењски старешина

1.

IM1

Гордана Ћитић

20.

IIM1

Данијела Продановић

2.

IM2

Душан Милић

21.

IIM2

Перса Андрић

3.

IM3

Милена Каљевић

22.

IIM3

Зоран Петровић

4.

IE1

Мира Марјановић

23.

IIЕ1

Наташа Јешић

5.

IE2

Милорад Мурић

24.

IIЕ2

Александар Продановић

6.

IE3

Милија Вермезовић

25.

IIЕ3

Сања Селаковић

7.

IТ

Љиљанан Зекић

26.

IIТ

Марина Јелисијевић

8.

IГ

Марија Жунић

27.

IIГ

Ивана Матијевић

9.

IIIM1

Миливоје Ристановић

28.

IVM1

Соња Шопаловић

10.

IIIM2

Драгана Бијељић

29.

IVM2

Андријана Долаш

11.

IIIM3

Војин Аврамовић

30.

IVЕ1

Миле Остојић

12.

IIIЕ1

Братислав Стаменковић

31.

IVЕ2

Наташа Гавриловић

13.

IIIЕ2

Слободан Живанић

32.

IVЕ3

Сандра Јокић

14.

IIIЕ3

Јасна Станишић

33.

IVТ

Нада Јовичић

15.

IIIТ

Слађана Човић

34.

IVГ

М.Симовић Алексић

16.

IIIГ

Јелена Јокић

35.

ОР

Ивана Марјановић

17.

Марина Јешић

36.

IMГ

Марија Поповић

18.

IIIMГ

Небојша Зарић

37.

IIMГ

Оливера Мисаиловић

19.

IIIК

Станојка Јовановић

 

 

 

 

Одељења у школској 2014/2015. години

                                                                                                                                                                                  

Подручје рада

Образовни профил

Трај. шко.

(год.)

Разред и одељење

 

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

 

Машински техничар за компјутерско

 

 конструисање

 

4

 

1М1

2М1

3М1

4М1

4М2

 

Техничар за компјутерско управљање

 

 

4

 

1М2

2М2

2

4М3

Оператер машинске обраде - оглед

3

1M3

3

3

 

Ученици са сметњама у развоју

 

Манипулант у обради метала

1

ОР

 

 
 

Бравар

 
 

3

1МГ

2МГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

 

 
 

Електротехничар информационих технологија

 
 

4

 

1е1

2е1

 

Електротехничар телекомуникација- оглед

 
 

4

 

1Е2

2Е2

3Е2

4Е2

 

Техничар мехатронике

 
 

4

 

1Е3

2Е3

3Е3

4Е3

Електротехничар рачунара

 

4

 

3Е1

4Е1 

Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје

 

3

 

3Е4

 

Електромеханичар за машине и опрему

 
 

3

 

3Е4

 

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И

 

МЕТАЛУТГИЈА

 
 

Техничар за рециклажу - оглед

 
 

4

 

3T

 

 

ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

 
 

Техничар за обликовање графичких производа – оглед

 

 

 
 

4

 

 

Ученици са сметњама у развоју

 
 

Графички манипулант

 
 

1

 

ОР

 

 

 

Помоћник књиговесца

 
 

3

 

1МГ

2МГ

 

Слухом оштећени ученици

 

Књиговезац

 

3

 

2к

 


 

                                                    

Одељењске старешине у школској 2014/2015.години 

 

Непарна смена

 
 

Парна смена

 

Рб.

Оде.

Одељењски старешина

Рб.

Одељ.

Одељењски старешина

1.

IM1

Данка Спарић

20.

IIM1

Миливоје Ристановић

2.

IM2

Чедомир Југовић

21.

IIM2

Марина Јешић

3.

IM3

Милена Каљевић

22. 

IIM3

Војин Аврамовић

4.

IE1

Наташа Јешић

23.

IIЕ1

Братислав Стаменковић

5.

IE2

Милорад Мурић

24.

IIЕ2

Слободан Живанић

6.

IE3

Сања Селаковић

25.

IIЕ3

Бранкица Антонијевић

7.

 Марина Јелисијевић 

26.

IIТ

Слађана Човић

8. 

Ивана Матијевић

27.

IIГ

Јелена Јокић

9.

IIM1

Соњa Шопаловић

28.

IVM1

Гордана Недић

10.

IIIM2

Андријана Долаш

29.

IVM2

Перса Андрић

11.

IIIM3

Зоран Петровић

30.

IVM3

Драгана Бијељић

12.

IIIЕ1

Миле Остојић 

31.

IVЕ1

Јасна Станишић

13.

IIIЕ2

Наташа Гавриловић

32.

IVЕ2

М.Јордовић Павловић

14.

IIIЕ3

Сандра Јокић

33. 

IVЕ3

Александар Продановић

15.

IIIЕ4

Бранка Кнежевић

34.

IVТ

Татјана Ћосовић

16.

IIIТ

Нада Јовичић

35.

IVГ

Марија Жунић

17.

IIIГ

М.Симовић Алексић

36.

IIK

Станојка Јовановић

18.

Марија Поповић 

37. 

IIМГ

Небојша Зарић

19.

IМГ

Оливера Мисаиловић

38.

IIIM

Ивана Марјановић

 

Одељења у школској 2013/2014. години

Подручје рада

Образовни профил

Трај. шко.

(год.)

Разред и одељење

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Машински техничар за компјутерско

 конструисање

4

1М1

2М1

3М1

3М2

4М1

4М2

Техничар за компјутерско управљање

 

4

1М2

2М2

3М3

4М3

Оператер машинске обраде - оглед

3

1M3

3

3М4

Ученици са сметњама у развоју

Манипулант у обради метала

1

ОР

Помоћник бравара

2

 

Бравар

3

1МГ

 

 

 

3МГ

 

 

 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

Електротехничар информационих технологија

4

1е1

Електротехничар електронике

4

4Е1

Електротехничар телекомуникација- оглед

4

1Е2

2Е2

3Е2

4Е2

Техничар мехатронике

4

1Е3

2Е3

3Е3

4Е3

Електротехничар рачунара

4

2Е1

3Е1

Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје

3

2Е4

3Е4

Електромеханичар за машине и опрему

3

2Е4

Електроинсталатер

 

3

3Е4

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И

МЕТАЛУТГИЈА

Техничар за рециклажу - оглед

4

3T

ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

Техничар за обликовање графичких производа – оглед

 

 

 

4

Ученици са сметњама у развоју

Графички манипулант

1

ОР

 

Помоћник књиговесца

 

3

1МГ

3МГ

Слухом оштећени ученици

Књиговезац

3


Одељењске старешине у школској 2013/2014. години

Непарна смена

Парна смена

Рб.

Одељ.

Одељењски старешина

Рб.

Одељ.

Одељењски старешина

1.

IM1

Данијела Продановић

21.

IIM1

Соња Шопаловић

2.

IM2

Марина Јешић

22.

IIM2

Ј.Менђан Павловић

3.

IM3

Милена Каљевић

23.

IIM3

Оливера Шијакињић

4.

IE1

Братислав Стаменковић

24.

IIЕ1

Миле Остојић

5.

IE2

Слободан Живанић

25.

IIЕ2

Наташа Гавриловић

6.

IE3

Бранкица Антонијевић

26.

IIЕ3

Сандра Јокић

7.

IТ

Слађана Човић

27.

IIЕ4

Марија Вељковић

8.

IГ

Јелена Јокић

28.

IIТ

Нада Јовичић

9.

IIIM1

Гордана Недић

29.

IIГ

М.Симовић Алексић

10.

IIIM2

Перса Андрић

30.

IVM1

Јулка Аранђеловић

11.

IIIM3

Бранко Димитријевић

31.

IVM2

Миливоје Ристановић

12.

IIIM4

Зоран Петровић

32.

IVM3

Драгана Бијељић

13.

IIIЕ1

Данка Гогић

33.

IVЕ1

Јасна Станишић

14.

IIIЕ2

М.Јордовић Павловић

34.

IVЕ2

Наташа Јешић

15.

IIIЕ3

Александар Продановић

35.

IVЕ3

Сања Селаковић

16.

IIIЕ4

Миленка Вучинић

36.

IVТ

Марина Јелисијевић

17.

IIIТ

Татјана Ћосовић

37.

IVГ

Ивана Матијевић

18.

IIIГ

Марија Жунић

38.

ОР

Оливера Мисаиловић

19.

IМГ

Милош Матијевић

39.

2M

Ивана Марјановић

20.

IК

Станојка Јовановић

40.

3MГ

Марија Поповић

Одељења у школској 2012/2013. години

Подручје рада

Образовни профили

Трај. шк.

(год.)

Разред и одељење

Машинство и обрада метала

Машински техничар за компјутерско

 конструисање

4

1м1

2м1

2м2

3м1

3м2

4м1

4м2

Техничар за компјутерско управљање

4

1м2

2м3

3м3

4м3

Аутомеханичар

3

3м4

Механичар грејне и расхладне технике

3

3м4

Оператер машинске обраде - оглед

3

1м3

2м4

Ученици лако ментално ометени у развоју

Манипулант у обради метала

1

ор

Помоћник бравара

 

3

1сц

2сц

  

Електротехника

 

Електротехничар електронике

4

3е1

4е1

Електротехничар телекомуникација- оглед

4

1е2

2е2

3е2

4е2

Техничар мехатронике - оглед

4

1е3

2е3

3е3

4е3

Електротехничар рачунара

4

1е1

2е1

Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје

3

1е4

2е4

3е4

Електромеханичар за машине и опрему

3

1е4

3е4

Електроинсталатер

 

3

2е4

Геологија, рударство и

металутгија

Техничар за рециклажу - оглед

4

3т

Хемија, неметали и графичарство

Техничар за обликовање графичких производа - оглед

4

Ученици лако ментално ометени у развоју

 

Помоћник књиговесца

 

3

2сц

3сц

Одељењске старешине у школској 2012/2013. години

Непарна смена

Парна смена

Р.б

Одељ.

Одељењски старешина

Р.б

Одељ.

Одељењски старешина

1.

IM1

Соња Шопаловић

1.

IIM1

Станимирка Малешевић

2.

IM2

Ј.Менђан Павловић

2.

IIM2

Перса Андрић

3.

IM3

Милена Каљевић

3.

IIM3

Чедомир Југовић

4.

IE1

Миле Остојић

4.

IIM4

Зоран Петровић

5.

IE2

Наташа Гавриловић

5.

IIЕ1

Данка Гогић

6.

IE3

Сандра Јокић

6.

IIЕ2

М.Јордовић Павловић

7.

IE4

Марија Вељковић

7.

IIЕ3

Александар Продановић

8.

IТ

Нада Јовичић

8.

IIЕ4

Миленка Вучинић

9.

IГ

М.Симовић Алексић

9.

IIТ

Татјана Ћосовић

10.

IIIM1

Јулка Аранђеловић

10.

IIГ

Јелена Јокић

11.

IIIM2

Миливоје Ристановић

11.

IVM1

Душан Милић

12.

IIIM3

Драгана Бијељић

12.

IVM2

Данијела Продановић

13.

IIIM4

Мира Скоковић

13.

IVM3

Небојша Зарић

14.

IIIЕ1

Братислав Стаменковић

14.

IVЕ1

Весна Ћубић

15.

IIIЕ2

Наташа Јешић

15.

IVЕ2

Слободан Живанић

16.

IIIЕ3

Сања Селаковић

16.

IVЕ3

Бранкица Антонијевић

17.

IIIЕ4

Милија Вермезовић

17.

IVТ

Марина Јешић

18.

IIIТ

Марина Јелисијевић

18.

IVГ

Андријана Долаш

19.

IIIГ

Ивана Матијевић

19.

ОР

Станојка Јовановић

20.

1СЦ

Ивана Марјановић

20.

2СЦ

Марија Поповић

21.

3СЦ

Оливера Мисаиловић