Подручја рада
Претрага
Рачунари и програмирање - III разред - електротехничар електроникеАутор : Милорад Мурић

Лекције:
1. Податак и информација
ПОДАТАК И ИНФОРМАЦИЈА. ОБРАДА ПОДАТАКА. УРЕЂАЈИ ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА. ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ.

> отвори
2. Обрада података
ПОДАТАК И ИНФОРМАЦИЈА. ОБРАДА ПОДАТАКА. УРЕЂАЈИ ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА. ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ.

> отвори
3. Уређаји за обраду података - утврђивање
ПОДАТАК И ИНФОРМАЦИЈА. ОБРАДА ПОДАТАКА. УРЕЂАЈИ ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА. ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ.

> отвори
4. Дискретно представљање података
ДИСКРЕТНО ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЦЕЛИХ БРОЈЕВА. ФИКСНИ И ПОКРЕТНИ ЗАРЕЗ. СТАНДАРДНИ КОДОВИ И АТРИБУТИ.

> отвори
5. Представљање бројева
ДИСКРЕТНО ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЦЕЛИХ БРОЈЕВА. ФИКСНИ И ПОКРЕТНИ ЗАРЕЗ. СТАНДАРДНИ КОДОВИ И АТРИБУТИ.

> отвори
6. Слог и његова структура
СЛОГ И ЊЕГОВА СТРУКТУРА. ДАТОТЕКЕ.

> отвори
7. Улазно - излазне јединице
ФУНКЦИОНАЛНЕ ЈЕДИНИЦЕ. У / И ЈЕДИНИЦЕ.

> отвори
8. Меморије
МЕМОРИЈЕ. ПРОЦЕСОР. УПРАВЉАЧКА И АЛ ЈЕДИНИЦА. МАГИСТРАЛЕ. ПРИНЦИП РАДА.

> отвори
9. Меморије. Процесор - утврђивање
МЕМОРИЈЕ. ПРОЦЕСОР. УПРАВЉАЧКА И АЛ ЈЕДИНИЦА. МАГИСТРАЛЕ. ПРИНЦИП РАДА.

> отвори
10. Магнетни запис података
У / И ЈЕДИНИЦЕ И МЕДИЈУМИ ЗА ПАМЋЕЊЕ ПОДАТАКА. МАГНЕТНИ ЗАПИС ПОДАТАКА. ЈЕДИНИЦА ДИСКЕТЕ.

> отвори
11. Јединица диска. Диск
ЈЕДИНИЦА ДИСКА. ДИСК.

> отвори
12. Јединица диска. Диск - утврђивање
ЈЕДИНИЦА ДИСКА. ДИСК.

> отвори
13. Јединица магнетне траке
ЈЕДИНИЦА КАСЕТЕ. КАСЕТА. ЈЕДИНИЦА МАГНЕТНЕ ТРАКЕ.

> отвори
14.Штампачи. Плотери
ШТАМПАЧИ. ПЛОТЕРИ.

> отвори
15. Штампачи. Плотери. - утврђивање
Штампачи. Плотери.

> отвори
16. Монитори
Управљачка палица. Монитори.

> отвори
17. Тастатура
ТАСТАТУРА. МОДЕМ. МИШ. ОСТАЛИ УРЕЂАЈИ.

> отвори
18. Модем
ТАСТАТУРА. МОДЕМ. МИШ. ОСТАЛИ УРЕЂАЈИ.

> отвори
19. Архитектура микропроцесора
АРХИТЕКТУРА МИКРОПРОЦЕСОРА.

> отвори
20. Регистри
Регистри.

> отвори
21. Регистри - утврђивање
Регистри.

> отвори
22. Управљачка јединица. А/Л јединица.
УПРАВЉАЧКА ЈЕДИНИЦА. АЛ ЈЕДИНИЦА.

> отвори
23. Операције.
ОПЕРАЦИЈЕ. НАРЕДБЕ. ФАЗА ПРИПРЕМЕ И ФАЗА ИЗВРШЕЊА.

> отвори
24. Операције - утврђивање
ОПЕРАЦИЈЕ. НАРЕДБЕ. ФАЗА ПРИПРЕМЕ И ФАЗА ИЗВРШЕЊА.

> отвори
25. Хијерархија меморијског система
МЕМОРИЈЕ - ОПШТИ ПОЈМОВИ. ХИЈЕРАРХИЈА МЕМОРИЈСКОГ СИСТЕМА.

> отвори
26. Оперативна меморија.
ОПЕРАТИВНА МЕМОРИЈА. РЕГИСТАРСКА МЕМОРИЈА.

> отвори
27. Меморије - утврђивање
ОПЕРАТИВНА МЕМОРИЈА. РЕГИСТАРСКА МЕМОРИЈА.

> отвори
28. Магацинска меморија
МАГАЦИНСКА МЕМОРИЈА. УЛТРАБРЗА МЕМОРИЈА. АСОЦИЈАТИВНА.

> отвори
29. Масовна меморија.
МАСОВНА МЕМОРИЈА. ВИРТУЕЛНА.

> отвори
30. Масовна меморија - утврђивање
МАСОВНА МЕМОРИЈА. ВИРТУЕЛНА.

> отвори
31. Оперативни систем.
ОС - ПОДЕЛА И КАРАКТЕРИСТИКЕ

> отвори
32. Оперативни систем - утврђивање
Оперативни систем.

> отвори
33. Програмски интерпретатори и преводиоци.
ПРОГРАМСКИ ИНТЕРПРЕТАТОРИ И ПРЕВОДИОЦИ.

> отвори
34. Програмски интерпретатори и преводиоци - утврђивање
ПРОГРАМСКИ ИНТЕРПРЕТАТОРИ И ПРЕВОДИОЦИ.

> отвори
35. Услужни програми.
УСЛУЖНИ ПРОГРАМИ И ФУНКЦИЈЕ. ОСТАЛА ПРОГРАМСКА ОПРЕМА.

> отвори
36. Услужни програми и функције - утврђивање
УСЛУЖНИ ПРОГРАМИ И ФУНКЦИЈЕ. ОСТАЛА ПРОГРАМСКА ОПРЕМА.

> отвори
37. Врсте обраде.
ВРСТЕ ОБРАДЕ

> отвори
38. Управљање прекидима.
УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВИМА. УПРАВЉАЊЕ ПРЕКИДИМА.

> отвори
39. Управљање прекидима - утврђивање.
УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВИМА. УПРАВЉАЊЕ ПРЕКИДИМА.

> отвори
40. Подела процесора.
ПРОЦЕСОРИ.

> отвори
41. Управљање меморијом.
УПРАВЉЊЕ МЕМОРИЈОМ.

> отвори
42. Управљање подацима.
УПРАВЉАЊЕ У / И. УПРАВЉАЊЕ ПОДАЦИМА.

> отвори
43. Управљање подацима.
УПРАВЉАЊЕ У / И. УПРАВЉАЊЕ ПОДАЦИМА.

> отвори
44. ДМА.
ДМА. КОМУНИКАЦИОНИ ПРОЦЕСИ.

> отвори
45. ДМА - утврђивање.
ДМА. КОМУНИКАЦИОНИ ПРОЦЕСИ.

> отвори
46. Програмски језици.
ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИЦИ. ПОДЕЛЕ И СВОЈСТВА.

> отвори
47. Припрема и извршење програма.
ПРИПРЕМА И ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ПОМОЋУ РАЧУНАРА.

> отвори
48. Припрема и извршење програма - утврђивање.
ПРИПРЕМА И ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ПОМОЋУ РАЧУНАРА.

> отвори
49. Појам информационих система.
ПОЈАМ ИИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА. ПОДЕЛА. КАРАКТЕРИСТИКЕ.

> отвори
50. Организациони типови информационих система.
ОРГАНИЗАЦИОНИ ТИПОВИ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА.

> отвори
51. Карактеристике програмског језика PASCAL
КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОГРАМСКОГ ЈЕЗИКА PASCAL.

> отвори
52. Опис синтаксе.
ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК PASCAL

> отвори
53. Бекусова нотација.
PASCAL.

> отвори
54.Бекусова нотација - утврђивање.
PASCAL.

> отвори
55. Синтаксни дијаграми.
Синтаксни дијаграми.

> отвори
56. Синтаксни дијаграми - утврђивање.
Синтаксни дијаграми.

> отвори
57. Структура језика.
Структура језика PASCAL.

> отвори
58. Структура језика - утврђивање.
Структура језика PASCAL.

> отвори
59. Структура програма.
Структура програма.

> отвори
60. Структура програма.
Структура програма.

> отвори
61. Структура програма - утврђивање.
Структура програма.

> отвори
62. Типови података.
Типови података.

> отвори
63. Типови података - утврђивање.
Типови података.

> отвори
64. Декларације. Дефиниције.
Декларације. Дефиниције.

> отвори
65. Декларације. Дефиниције - утврђивање.
Декларације. Дефиниције.

> отвори
66. Улаз и излаз података.
Улаз и излаз података.

> отвори
67. Улаз и излаз података - утврђивање.
Улаз и излаз података.

> отвори
68. Наредбе. Изрази.
Наредбе. Изрази.

> отвори
69. Наредбе. Изрази.
Наредбе. Изрази.

> отвори
70. Наредбе. Изрази - утврђивање.
Наредбе. Изрази.

> отвори
71. Наредбе. Изрази - утврђивање.
Наредбе. Изрази.

> отвори
72. Стандардне функције.
Стандардне функције.

> отвори
73. Стандардне функције.
Стандардне функције.

> отвори
74. Стандардне функције - утврђивање.
Стандардне функције.

> отвори
75. Стандардне функције - утврђивање.
Стандардне функције.

> отвори
76. Наредбе гранања.
Наредбе гранања.

> отвори
77. Наредбе гранања.
Наредбе гранања - CASE.

> отвори
78. Наредбе гранања - утврђивање.
Наредбе гранања.

> отвори
79. Наредбе гранања - утврђивање.
Наредбе гранања.

> отвори
80. Циклуси.
Наредбе за организацију циклуса - FOR.

> отвори
81. Циклуси.
Наредбе за организацију циклуса - WHILE и REPEAT.

> отвори
82. Циклуси - утврђивање.
Наредбе за организацију циклуса.

> отвори
83. Циклуси - утврђивање.
Наредбе за организацију циклуса.

> отвори
84. Потпрограми. Функције.
Потпрограми. Функције.

> отвори
85. Потпрограми. Функције.
Потпрограми. Функције.

> отвори
86. Потпрограми. Функције - утврђивање.
Потпрограми. Функције.

> отвори
87. Процедуре.
Процедуре.

> отвори
88. Процедуре - утврђивање.
Процедуре.

> отвори
89. Процедуре - утврђивање.
Процедуре.

> отвори
90. Набројиви тип података.
Набројиви тип података.

> отвори
91. Набројиви тип података - утврђивање.
Набројиви тип података.

> отвори
92. Интервални тип података.
Интервални тип података.

> отвори
93. Интервални тип података - утврђивање.
Интервални тип података.

> отвори
94. Низовни тип података.
Низовни тип података.

> отвори
95. Низовни тип података.
Вишедимензионални низови.

> отвори
96. Низовни тип података - утврђивање.
Низовни тип података.

> отвори
97. Низови.
Низови.

> отвори
98. Низови - утврђивање.
Низови.

> отвори
99. Датотеке.
Датотеке.

> отвори
100. Отварање и затварање датотеке.
Датотеке.

> отвори
101. Отварање и затварање датотека - утврђивање.
Датотеке.

> отвори
102. Упис и читање из датотеке.
Датотеке.

> отвори
103. Упис и читање из датотека.
Датотеке.

> отвори
104. Систематизација градива.


> отвори
105. Систематизација градива.


> отвори