Подручја рада
Претрага

Електротехника
Aутоелектричар-Eлектромеханичар за термичке и радсхладне уређаје

Аутоелектричар је профил у оквиру кога се школују кадрови потребни за рад на поправци и одржавању електричних инсталација на возилима. Са дипломом овог профила могуће је наћи посао у фабричким комплексима, приватним предузећима , саобраћајним предузећима ,... Овај профил оспособљава кадрове за израђивање електричних инсталација на возилима , прегледање и поправљање електричних инсталација на возилима , контролисање материјала, полупроизвода и производа , руковођење производном радном групом , оперативно и технолошко припремање производње,...
 Општи предмети Стручни предмети
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Руски језик
Француски језик
Историја
Музичка уметност
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Географија
Физика
Хемија
Грађанско васпитање
Верска настава
Екологија и заштита животне средине
Ликовна култура
Техничко цртање
Владање
   
Практична настава
Основе електротехнике

Одељења

Подручје рада