Подручја рада
Претрага

Електротехника
Eлектротехничар електронике

Електротехничар електронике је образовни профил за који постоји изузетно интересовање ученика. То је занимање које пружа огромне могућности за даље усавршавање имајући у виду веома брз развој електронике као науке и свих других научних дисциплина које су тесно повезане са електроником. 
Ово је профил у оквиру кога се школују стручњаци потребни за рад у области развоја и примене електронике. Са дипломом овог профила могуће је наћи посао у ЈП ПТТ, фабричким комплексима, фирмама које се баве примењеном електроником,... Овај профил оспособљава кадрове за техничко-технолошку припрему и аналитику рада електронских постројења, израду електронских подсастава,уређаја и апарата, вођење складишта електронског материјала, оперативно међуфазно и оперативно коначно контролисање,...
 Општи предмети Стручни предмети
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Руски језик
Француски језик
Социологија
Филозофија
Историја
Музичка уметност
Ликовна култура
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Географија
Физика
Хемија
Биологија
Устав и права грађана
Грађанско васпитање
Верска настава
Владање
   
Економика и организација предузећа
Основе електротехнике
Практична настава
Високофреквенцијска електроника
Дигитална електроника
Електрична мерења
Електроенергетика
Електроника I
Електроника II
Електронски медицински уређаји
Електронски појачивачи
Електротехнички материјали
Мерења у електроници
Микропроцесори са елем.програмирања
Основе аутоматског управљања
Основе телекомуникација
Примена рачунара у електротехници
Рачунари и програмирање
Рачунарска графика и мултимедија

Одељења

Подручје рада