Подручја рада
Претрага

Електротехника
Eлектротехничар рачунара

Електротехничар рачунара је образовни профил за који постоји изузетно интересовање ученика. То је занимање које пружа огромне могућности за даље усавршавање имајући у виду веома брз развој рачунарске индустрије, интернета и продор рачунара у све видове живота и комуникације.
 Општи предмети Стручни предмети
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Социологија
Филозофија
Историја
Музичка уметност
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Географија
Физика
Хемија
Биологија
Устав и права грађана
Грађанско васпитање
Верска настава
Ликовна култура
Програмирање
   
Економика и организација предузећа
Практична настава
Дигитална електроника
Електрична мерења
Електроенергетика
Електроника I
Електроника II
Електротехнички материјали
Мерења у електроници
Основе аутоматског управљања
Примена рачунара у електротехници
Рачунарске мреже и комуникације
Основе електротехнике
Рачунари
Рачунарска графика и мултимедија

Одељења

Подручје рада