Подручја рада
Претрага

Електротехника
Електротехничар процесног управљања

 Општи предмети Стручни предмети
Српски језик и књижевност
Руски језик
Историја
Музичка уметност
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Географија
Физика
Хемија
Биологија
Грађанско васпитање
Верска настава
Енглески језик
Владање
   
Практична настава
Техничко цртање са нацртном геометријом
Основе електротехнике

Одељења

Подручје рада