Подручја рада
Претрага

Електротехника
Електротехничар телекомуникација-оглед

Електротехничар телекомуникација током четворогодишњег школовања упознаће се са најновијим технологијама у телекомуникацијама, дигиталним централама, мобилним мрежама итд.Ученици се оспособљавају за учешће у пројектовању, монтирању, тестирању,отклањању грешака и одржавању телекомуникационих система, уређаја и опреме.
 Општи предмети Стручни предмети
Српски језик и књижевност
Математика
Рачунарство и информатика
Грађанско васпитање/ Верска настава
Други страни језик -изабрани предмет
Физика 1 -изборни предмет
Физика 2 -изборни предмет
Геометрија -изабрани предмет
Историја -изабрани предмет
Увод у анализу -изабрани предмет
Електроника
   
Техника аналогног преноса
Електричне инсталације и опрема-Модул
Телекомуникационе инсталације и опрема-Модул
Електронске компоненте-Модул
Штампане плоче-Модул
Телекомуникационе мреже са жичнм водовима-Модул
Стационарни систем за детекцију пожара-Модул
Систем за контролу неовлашћеног приступа-Модул
Оптичке телекомуникационе мреже-Модул
Комутациони системи-Модул
Бизнис централе-Модул
Аудио и видео интерфонски систем-Модул
Терминални уређаји-Модул
Приступне мреже и уређаји-Модул
Радио и бежичне технологије-Модул
Систем преноса-Модул
Антенски и КДС системи-Модул
Систем видео надзора-Модул
Техничка документација-Модул
Програмирање Ц
Програмирање Ц++
Техника мултимедија -изборни предмет

Подручје рада