Подручја рада
Претрага
Електронски појачавачи

Лекције:
1.ПОЈАМ И ВРСТЕ ШУМА


> отвори
2. ШУМОВИ У БИПОЛАРНИМ ТРАНЗИСТОРИМА


> отвори
3.ФАКТОР И ВИШАК ШУМА, ШУМОВИ У ИМПЕНДАНСАМА


> отвори
4.УТИЦАЈ ПОВРАТНЕ ВЕЗЕ НА ШУМ


> отвори
5.ШУМОВИ –утврђивање


> отвори
6.ПАСИВНА КОЛА ЗА КOНТРОЛУ ТОНА


> отвори
7.ПАСИВНО КОЛО ЗА КОНТРОЛУ ВИСОКИХ ТОНОВА


> отвори
8.ПАСИВНА КОЛА ЗА КОНТРОЛУ БАСОВА И ВИСОКИХ ТОНОВА - УТВРЂИВАЊЕ


> отвори
9.КОЛО ЗА КОНТРОЛУ СРЕДЊИХ ТОНОВА


> отвори
10.ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПАСИВНОГ КОЛА


> отвори
11.KOЛО ЗА КОНТРОЛУ СРЕДЊИХ ТОНОВА И ПРОЈЕКТОВАЊА КОЛА - УТВРЂИВАЊЕ


> отвори
12.АКТИВНО КОЛО ЗА КОНТРОЛУ ТОНА


> отвори
13.ГРАФИЧКИ ЕКВИЛАЈЗЕРИ


> отвори
14. АКТИВНА КОЛО ЗА КОНТРОЛУ БОЈЕ ТОНА , ЕКВИЛАЈЗЕР– УТВРЂИВАЊЕ


> отвори
15.КОЛО ЗА РЕГУЛАЦИЈУ ЈАЧИНЕ ЗВУКА


> отвори
16.МИКСЕРИ


> отвори
17.ПАСИВНА, АКТИВНА КОЛА, ЕКВИЛАЈЗЕР И МЕШАЧ ШУМА - УТВРЂИВАЊЕ


> отвори
18.ЕЛЕКТРОАКУСТИЧКИ ПРЕТВАРАЧИ


> отвори
19.ПАРАМЕТРИ И ПОДЕЛА МИКРОФОНА


> отвори
20.ЕЛЕКТРИЧНА ПОДЕЛА МИКРОФОНА


> отвори
21.ПАРАМЕТРИ ЗВУЧНИКА , СЛУШАЛИЦЕ


> отвори
22.ПОДЕЛА ЗВУЧНИКА И СЛУШАЛИЦА


> отвори
23.МИКРОФОНИ И ЗВУЧНИЦИ - УТВРЂИВАЊЕ


> отвори
24..ЗВУЧНИЦЕ, СНИМАЊЕ ЗВУКА МАГНЕТОФОНСКА ГЛАВА


> отвори
25.ЗВУЧНИЦЕ, МАГНЕТОФОНСКА ГЛАВА , СНИМАЊЕ ЗВУКА - УТВРЂИВАЊЕ


> отвори
26.УОПШТЕНО О АУДИО ПОЈАЧАВАЧИМА, УТИЦАЈ ШУМА НА СИГНАЛ


> отвори
27.ПОЈАЧАВАЧИ СА МИКРОФОНСКИМ УЛАЗОМ (несиметрично и симетрично повезивање)


> отвори
28. 29.АУДИО ПОЈАЧАВАЧИ И ПОЈАЧАВАЧИ СА МИКРОФОНСКИМ УЛАЗОМ - УТВРЂИВАЊЕ


> отвори
30.ПОЈАЧАВАЧИ СА МИКРОФОНСКИМ УЛАЗОМ


> отвори
31.РЕАЛИЗАЦИЈА МИКРОФОНСКИХ ПОЈАЧАВАЧА СА МАЛОШУМНИМ ИОП


> отвори
32.ПОЈАЧАВАЧИ СА МАГНЕТОФОНСКИМ УЛАЗОМ


> отвори
33.ПОЈАЧАВАЧИ СА МИКРОФОНСКИМ И МАГНЕТОФОНСКИМ УЛАЗОМ - УТВРЂИВАЊЕ


> отвори
34.ПОЈАЧАВАЧИ ЗА СНИМАЊЕ НА МАГНЕТОФОНСКУ ТРАКУ


> отвори
35.ФРЕКВЕНЦИЈСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОЈАЧАВАЧА ЗА СНИМАЊЕ И РЕПРОДУКЦИЈУ


> отвори
36.ПОЈАЧАВАЧИ ЗА РЕПРОДУКЦИЈУ СА МАГНЕТОФОНСКЕ ТРАКЕ


> отвори
37.АУДИО ПОЈАЧАВАЧИ СЛАБИХ СИГНАЛА - УТВРЂИВАЊЕ


> отвори
38.КАРАКТЕРИСТИКЕ БИПОЛАРНОГ ТРАНЗИСТОРА СНАГЕ


> отвори
39.ЛАВИНСКИ И СЕКУНДАРНИ ПРОБОЈНИ НАПОН


> отвори
40. ПАРАЛЕЛНО ВЕЗИВАЊЕ ТРАНЗИСТОРА


> отвори
41. БИПОЛАРНИ ТРАНЗИСТОРИ, ПРОБОЈИ, ВЕЗА ТРАНЗИСТОРА – УТВРЂИВАЊЕ


> отвори
42.ПОЈАЧАВАЧ СИГНАЛА СА FET ТРАНЗИСТОРИМА


> отвори
43.КАСКАДНА ВЕЗА ТРАНЗСИТОРА


> отвори
44. ДАРЛИНГТОНОВ СПОЈ


> отвори
45. БИПОЛАРНИ ТРАНЗИСТОРИ, ПРОБОЈИ ,СПРЕГЕ ПОЈАЧАВАЧА – УТВРЂИВАЊЕ


> отвори
46,47ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОЈАЧАВАЧА


> отвори
48.РЕЖИМ РАДА ПОЈАЧАВАЧА С ОБЗИРОМ НА РАДНУ ТАЧКУ . - ПОЈАЧАВАЧИ КЛАСЕ А


> отвори
49.ПОЈАЧАВАЧИ СНАГЕ У КЛАСИ "В" И "АB"


> отвори
50. РЕЖИМИ РАДА И ПАРАМЕТРИ ПОЈАЧАВАЧА – УТВРЂИВАЊЕ


> отвори
51.ОБРТАЧИ ФАЗЕ


> отвори
52.ИНТЕГРИСАНИ ПОЈАЧАВАЧИ СНАГЕ


> отвори
53.ОБРТАЧИ ФАЗЕ, ИНТЕГРИСАНИ ПОЈАЧАВАЧИ СНАГЕ И КЛАСЕ ПОЈАЧАВАЧА - УТВРЂИВАЊЕ


> отвори
54.55. ЗАШТИТА У ПОЈАЧАВАЧИМА СНАГЕ


> отвори
56.ПРАКТИЧНА РЕАЛИЗАЦИЈА ПОЈАЧАВАЧА


> отвори
57.AУДИО ПОЈАЧАВАЧИ СНАГЕ - УТВРЂИВАЊЕ


> отвори
58. УОПШТЕНО О HI – FI ПОЈАЧАВАЧИМА


> отвори
59. HI –FI ПОЈАЧАВАЧИ – УТВРЂИВАЊЕ


> отвори
60.УОПШТЕНО О ТЕЛЕВИЗИЈИ


> отвори
61.62.ПРИНЦИПИ ПРЕНОСА И РЕПРОДУКЦИЈЕ ВИДЕО СИГНАЛА


> отвори
63.УОПШТЕНО О ТЕЛЕВИЗИЈИ, ПРИНЦИП ПРЕНОСА -утврђивање-


> отвори
64УОПШТЕНО О ДИГИТАЛНОЈ ТЕЛЕВИЗИЈИ


> отвори
65.ПРЕНОС ВИДЕО СИГНАЛА. ДИГИТАЛНА ТV-утврђивање-


> отвори
66.ЕЛЕМЕНТИ АЛАРМНИХ СИСТЕМА


> отвори
67,68.ВРСТЕ СЕНЗОРА И ПРОЦЕСОРА


> отвори
69,70. УТВРЂИВАЊЕ И ЗАКЉУЧИВАЊЕ ОЦЕНА


> отвори