Подручја рада
Претрага
Мерење отпорности отпорности омметром

1) задатак – мерење отпорности омметром.

 

2) шема:

3) опрема:

1 Омметар ''MI 7043''

1 Реостат ''PRN 533'' ( 3300Ω )

 

 

 

4) опис мерне методе крајеве омметра кратко спојимо и подешавамо на нулу. Скала ће бити исписана с десна на лево, јер је скретање казаљке обрнуто сразмерно отпору.

 

ά2 = R / R+Rx ;  άmax = f (1/Rx)

 

-Излаз R / R+Rx је мањи од 1, па је скала исписана с десна на лево. Скала није линеарна, већ на почетку раздељена, а после све збијенија.

 

-Извршићемо неколико мерења отпора.

5) резултат мерења:

 

D = 20kΩ

άmax = 20pod.

Ki = 1kΩ/pod.

бр. мерења

ОТПОР

 

K

 

άmax.

 

R

 

kΩ/pod.

 

pod.

 

 

1.

 

1

 

0.85

 

0.85

 

2.

 

1

 

1.1

 

1.1

 

3.

 

1

 

1.42

 

1.42

 

4.

 

1

 

1.87

 

1.87

 

5.

 

1

 

2

 

2

 

6.

 

1

 

2.28

 

2.28

 

7.

 

1

 

2.53

 

2.53

 

8.

 

1

 

2.7

 

2.7