Подручја рада
Претрага
Мерење отпорности омметром-ВЕЖБА 11

2) шема:

5) резултат мерења:

image001_6.gif

D = 20kΩ

άmax = 20pod.

Ki = 1kΩ/pod.

бр. мерења

ОТПОР

K

 

άmax.

 

R

 

kΩ/pod.

 

pod.

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.