Подручја рада
Претрага
Рад са струјним мерним трансформатором-ВЕЖБА 14

1) задатак – рад са струјним мерним трансформатором.

2) шема:

image001_1.gif

5) резултат мерења:

бр.

мерења

I1

I2

Kn

Gi

Ki

ά

I (A)

Ki

ά

I (mA)

Kn

%

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4