Подручја рада
Претрага
Мерење јачине електричне струје амперметром-ВЕЖБА 1

2) шема:

vez1.gif

5) резултат мерења:

број

мерења

KI

mA/ под .

струја

/подеоку

I

mA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

D = 5 mA

max.= 50 под .

K = 0.1 mA/ под .

број

мерења

KI

mA/ под .

струја

/подеоку

I

mA

1.

2.

3.

4.

5.

6.