Подручја рада
Претрага
Мерење напона волтметром- ВЕЖБА 2

2) шема:

vez2.gif

5) резултати мерења:

број

мерења

KI

mA/под.

струја

  /подеоку

I

mA

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

D = 15 V

ά max.= 5 под.                          K = 3 V/под.

број

мерења

KI

mA/под.

струја

  /подеоку

I

mA

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.