Подручја рада
Претрага
Мерње капацитивности помоћу амперметра и волтметра

1) задатак – мерење капацитивности методом амперметра и волтметра.

 

2) шема:

3) опрема:

þ    Милиамперметар ''MI 7043''

þ    Волтметар ''MI 7043''

þ    Реостат ''PRN 3300Ω''

þ    Декадна кутија ''MA 2405''

þ    Аутотрансформатор ''BC 24 M''

 

 

 

4) опис мерне методе – повезали смо елементе по датој шеми. На аутотрансформатору смо поделили напон на 40V и очитали на волтметру. Капацитет се подели на декадној кутији, па се затим очита струја на милиамперметру. Напон нам остаје исти, а струја се мења у зависности од промене капацитета ( повећа се струја ). Капацитет који смо рачу-нским путем добили се разликује од задатог капацитета калема и других веза.

5) резултат мерења:

Di = 1mA    Du = 100V

άmax. = 10 pod. άmax. = 10 pod.

Ki = 0,1mA / pod. Ku = 10V /pod.

бр. мерења

 

напон

 

струја

 

f

 

ω

 

Cp

 

Cx

 

Ku

 

άu

 

U

 

Ki

 

άi

 

I

 

Hz

 

2πf

 

nF

 

nF

 

V/pod.

 

pod.

 

V

 

mA/pod.

 

pod.

 

A

 

Hz

 

rad./sec.

 

nF

 

nF

 

1

 

10

 

3

 

30

 

0.1

 

3

 

0.3

 

50

 

314

 

32.3

 

31.84

 

2

 

10

 

3

 

30

 

0.1

 

3.82

 

0.382

 

50

 

314

 

44.2

 

40.55

 

3

 

10

 

3

 

30

 

0.1

 

4.6

 

0.46

 

50

 

314

 

52.5

 

48.83

 

4

 

10

 

3

 

30

 

0.1

 

5.18

 

0.518

 

50

 

314

 

58.7

 

54.98

 

5

 

10

 

3

 

30

 

0.1

 

5.4

 

0.54

 

50

 

314

 

61.4

 

57.32

 

6

 

10

 

3

 

30

 

0.1

 

6.4

 

0.64

 

50

 

314

 

73.2

 

67.94