Подручја рада
Претрага
Утврђивање промене отпора са променом температуре-ВЕЖБА 10

2) шема:
image001_5.gif

5) резултат мерења:

 

Di = 3A                                                Du = 300V

άmax. = 10 pod.                             άmax. = 10 pod.

Ki = 0,3A/pod.                                    Ku = 30V/pod.

бр. мерења

струја

напон

отпор

 

Ki

 

άi

 

I

 

Ku

 

άu

 

U

 

R=U*I

 

A/pod.

 

pod.

 

A

 

V/pod.

 

pod.

 

V

 

Ω

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

6) графици:
image002_1.gif